iDent Slovakia, s.r.o.                 

adresa  :  /street/ Zelená 10617/7,  /zip,city/ 036 08 Martin

IČO / ID  :  48 206 661,       IČ DPH / VAT  :  SK2120093932

 
 

 

                                    Prevádzka / Office :

                                /street/  Kollárova 90,  /zip,city/ 036 01 Martin

                                   e-mail : office@idental.sk,   tel : 0948 589 080

 
 

 

   

   Obchodný tím  /  Sales team  :

 

  • Radoslav Lukačovič      +421 948 589 099      ident@idental.sk

 

  • východ SR                      -   Julo Sárosi             -   0948 457 112            -   office@idental.sk

  • stred a sever SR            -   Milan Čujko            -   0948 253 009            -   milan@idental.sk

  • západ SR a Bratislava   -   Braňo Bučo            -   0915 865 001            -   brano@idental.sk

 

   Administratíva a expedícia  :

 
  • Monika Pražmová   -   0948 589 080   -   office@idental.sk   -   fakturácia, objednávky

  • Ing. Emília Lomenová   -   účtovníctvo

  • Bibiana Bevelaqua, Marianna Pramuková   -   0948 330 533   -   expedícia

  • Filip Lukačovič   -   +420 777 860 863